ELEKTRİK-TOPRAKLAMA TESİSATININ PERİYODİK KONTROLLERİ

HİZMETLERİMİZ

ELEKTRİK-TOPRAKLAMA TESİSATININ PERİYODİK KONTROLLERİ

ELEKTRİK-TOPRAKLAMA TESİSATININ PERİYODİK KONTROLLERİ

Elektrik hayatımızın artık olmazsa olmazlarından. Elektrik tesisleri hayatımıza geniş ölçüde girmiştir. Bugün artık elektrik enerjisinden yararlanmadan yaşamanın kolay olmadığını söyleyebilirim.Elektrik sayılamayacak kadar çok yerde işimizi kolaylaştırırken yalıtım bozuklukları bizim ve diğer canlılar için tehlike doğurabilmektedir.

Nedir bu önemli tehlike? Yalıtım bozuklukları nedeniyle “elektrik çarpmaları” en önemli tehlikenin başında yer almaktadır. Elektrik çarpmaları sonucunda önemli yaralanmalar olmakta ve hatta ölümle sonuçlanmaktadır. Yalıtım bozukluklarının diğer bir etkisi de yangınlara yol açabilmeleridir.Elektrik çarpması etkisi insan vücudunun iki ayrı noktasının farklı potansiyellerde olması ile üzerinden akım geçmesiyle olmaktadır.

Bir insanın gerilim altındaki tesis bölümlerine dokunması doğrudan veya dolaylı yollardan olabilir. Tesislerde doğrudan dokunmaya karşı alınacak en önemli önlem tehlike arz eden bölgenin yalıtılmasıdır. Tehlike arz eden bölgeye erişimi engellemek diğer bir önlem olarak söylenebilir.Doğrudan dokunmaya karşı alınan en önemli önlemlerden birisi de tesisin topraklamasıdır.Topraklamayı şöyle tarif etmek mümkündür.

Topraklama; tesiste bulunan jeneratör, trafo, motor, kesici, direk, pano, makine v.b gibi elemanların aktif olmayan yani gerilim altında olmayan metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir. Tehlikeleri minimize etmek amacıyla tesislerin elektrik tesisatlarını standart ve yönetmelikleri göz önüne alarak yine standartların ön gördüğü periyotlarda denetleme yapmak can ve mal güvenliği bakımından önemli ve gereklidir.Elektrik tesislerde denetleme önce göz ile sonra hesap ve tesisin uygulama projelerinin kontrol edilmesi ile son olarak gerekli alet ve test cihazları ile yapılmaktadır.

Elektrik tesislerinde muayene, kontrol ve incelemeler “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında uluslararası IEC 60364-6 ve bu standarda paralel olarak TSE tarafından yürürlüğe sokulmuş olan TS HD 60364-6 standardı minimum kuralları çerçevesinde yapılmaktadır.

Elektrik tesisatı periyodik kontrolleri hangi yönetmelikler çerçevesinde yapılıyor?
Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri ;25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir..

*21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
*30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
*16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartlarıDaha fazla bilgi almak ister misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.