RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

HİZMETLERİMİZ

RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Ulusal ve uluslararası kabul gören ilke, kural, standart ve yönetmelikler çerçevesinde, işyerlerinde tespit edilen tehlikelere karşı tüm risklerin değerlendirilmesi, söz konusu risklerin kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve kabul edilebilir düzeye indirilmesi amacıyla risk yönetimi süreçleri hakkında genel bir bakış açısı verilmesi hedeflenmektedir. Risk değerlendirme yöntemlerinden Papyon Modeli, Risk Matrisinin kullanımı ile HAZOP Risk Değerlendirme Tekniği hakkında örnek çalışmaların yapılacağı eğitim bir gün sürecektir.

insanlar hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak için bir çok ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin bol ve çeşitli üretimini gerekli kılmaktadır. Bu üretim faaliyetleri sırasında çalışan insanlar çok çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlike ve risklerden korunmak için sistemli bir şekilde tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin
değerlendirilmesi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.