İŞYERİ TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

HİZMETLERİMİZ

İŞYERİ TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

İŞYERİ TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

Termal konfor ölçümü çeşitli katsayılar, hava akımı, nem, sıcaklık gibi verileri bir araya getirerek, çalışma ortamındaki konforun ölçülmesidir. Sıcak, ılık ve soğuk ortamlar için ayrı ayrı ölçüm metotları mevcuttur. Termal konfor hesaplamalarında kıyafet, aktivite ve benzeri kat sayılar da kullanılır.

Mevzuatta Termal Konfor

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında termal konfor şartlarından bahsedilmektedir. Şartlar termal konfor ölçümü ile tayin edilir. Yönetmelik’te; yemek yeme yeri, soyunma yeri ve elbise dolabı, duşlar ve lavabolar, tuvalet ve lavabolar, barınma yerleri başlıklarında termal konfor şartlarının sağlanması gerektiğinden bahsedilmektedir.

Aynı yönetmelikte ortam sıcaklığı başlığında geçen ibare şu şekildedir: “19 – İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.”

Termal Konfor Ölçüm Standartları

TS EN 27243 standardı yürürlükten kalktı, 2017 yılında TS EN ISO 7243 standardı yürürlüğe girdi. TS EN ISO 7243 standardı ile sıcak ortamlar, TS EN ISO 7730 standardı ile ılık ortamlar ve ISO 11079 standardı ile soğuk ortamlarda termal konfor ölçümü yapılmalıdır.

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.