ACİL DURUM EĞİTİMİ

HİZMETLERİMİZ

ACİL DURUM EĞİTİMİ

acil Durum Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu’nun 11-12 .maddesi ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır .

işyerindeki çalışma ortamı ve çevre şartlarına göre öncelikli çalışanın sağlığını ve çevreyi korumak için Acil Durum Planı hazırlamak için, Olması muhtemel acil durumları değerlendirir

  1. Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler
  2. Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
  3. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar
  4. Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve  tahliye senaryoları yapar,
  5. Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,
  6. İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.
Acil Durum Planlaması nasıl yapılmalıdır?

Acil durum planı yapılırken öncelikle acil durumlar belirlenir. Bunlar içerisine sabotaj ihtimali de olmak üzere kimyasal kullanılan ürün var ise bunların yaratabileceği tehlikeler gibi büyük sıkıntılar yaratacak durumlar ele alınır. Oluşabilecek her acil durum için alınması gereken önlemler iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimi ile firma sahibinin görüşleriyle belirlenir. Acil durumlarda destek elemanı olarak görev yapacak kişiler seçilirken; çok tehlikeli sınıf için 30 kişi başına 1 kişi, tehlikeli sınıfta 40 kişi başına 1 kişi, az tehlikeli sınıfta 50 kişi başına 1 kişi düşecek şekilde düzenleme yapılır. Seçilen destek elemanının kullanacağı arama kurtarma çalışmaları, tahliye ve yangın uygulamalarının her biri için gerekli olan teçhizatın tam olması gerekmektedir.

Ekiplerin belirlenmesinden sonra acil durum anında kullanılacak acil durum çıkış yolları kroki üzerinde gösterilir ve irtibat telefonları belirlenir. Çıkış yollarını kullanarak durumdan kaçabilen personelin nerede toplanacağı kararlaştırılır. Böylece panik halinde çıkışlarda oluşacak yığılma engellenir ve kayıplar engellenmiş olur.

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.