Risk Analizi Eğitimi

HİZMETLERİMİZ

Risk Analizi Eğitimi

İşyeri risk analizi (değerlendirmesi) eğitiminin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, işyerlerinde kayıp yaratma potansiyeline sahip olabilecek olayların tespit edilerek risk olarak tanımlanması, nedenleri ve sonuçları ile olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu risk önceliklerinin belirlenmesi ve bunların sonucunda riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmektir.

İşyeri Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde  riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.
Çalışma hayatının temel boyutlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel hareket noktasını oluşturan işyeri risk değerlendirmesi konusunda, katılımcıların temel düzeyde bilgilendirilmesi ve konunun önemi ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır.
Aynı zamanda bu eğitim programı “İleri Düzey İşyeri Risk Değerlendirmesi” eğitimleri ve danışmanlığı için bir önkoşul eğitimidir.
İş Sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı doğrultusunda işyerinde tehlike oluşturan veya oluşturulabilecek kaynakların ya da tehlikeli durumların tespiti için gerekli risk analizinin yapılması gerekmektedir.Bu tehlikelerin taşıdıkları işyeri risklerinin değerlendirilerek, işyeri risklerini önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi konularında işyerinde yeterli hale gelinmesi amaçlanmalıdır.Olumsuz işyeri koşulları, ürün ve malzeme kaybına, iş ekipmanlarının hasar görmesine neden olabildiği gibi, şirketlerin en önemli kapitali olan kalifiye çalışanlarının yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ve hatta ölümlerine de neden olabilir.
İşyeri Risk Analizi (Değerlendirmesi) tüm mesleklerdeki çalışma alanlarını kapsamaktadır. İşyeri Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.İşveren işyeri risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

Eğitimin İçeriği:
Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.