ACİL DURUM PLANLAMALARI VE TATBİKATLARI

HİZMETLERİMİZ

Acil Durum Planlamaları Ve Tatbikatları

İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. Hiçbirimiz çalışma arkadaşımızın veya kendimizin bir felakette zarar görmesine şahit olmak istemeyiz.

İşverenler tüm çalışanların can güvenliğinden birinci dereceden sorumludurlar. Bu sorumluluklarının bir kısmı da çalışanı bilinçlendirmeyi ve işyerlerinde acil durum tatbikatları yapılmasını sağlamayı içerir. Olası kaza ve felaketler için bilinçlilik sağlanmalı ve karşıt ön hazırlıklar önceden yapılmalıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11. maddesi bu konuda nettir. Bu maddeye göre işverenler, çalışma ortamını, ekipmanlarını ve çevre koşullarını dikkate almalıdırlar. Bu durumlarda olası olumsuz senaryoları önceden saptamaları ve gerekli hazırlıkları yapıp, önlemleri almak zorundadırlar.

Acil Durumlarda İşverenin Sorumluluğu

İşyerlerindeki çalışanların iş ve acil durum güvenliği işverenlerin sorumluluğundadır. İşverenler olası ihtimalleri önceden saptayıp, çalışanları bu konuda bilgilendirmek ile yükümlüdürler. Önceden gerekli düzenlemeleri yapan işveren, çalışanların bilgilerini taze tutmalıdır. Bir toplanma noktası belirlemeli ve noktaya hangi durumda nasıl müracaat edileceği konusunda çalışanları bilgilendirmelidir. Gerekli düzenlemelerin yapılmasından da yine işverenler sorumludur.

İşyerleri Acil Durum Yönetmeliği

Önlem ve düzenleme olarak uygulanması gereken adımlarla alakalı resmi birtakım kurallar bulunmaktadır. Resmi Gazete’de yerini almış bulunan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik karar ve talimatlarına göre hareket edilmelidir.

Buna göre, çalışma ortamı ve kullanılan iş aletleri önceden değerlendirilmelidir. Çevre koşullarının da dikkatte bulundurulmasıyla çalışan ve çalışma çevresine tehdit oluşturacak durumlar önceden belirlenmelidir. Acil durumların hasar verici tehlikelerini önleme ve sınırlama işlevi gören tedbirler alınmaya özen gösterilmelidir. Acil durum tatbikatlarının planlaması hazırlanmalı ve düzenli olarak yapılmalıdır.

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.