İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

HİZMETLERİMİZ

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

Sağlık Güvenli Planını Kim Hazırlar?

Projenin henüz hazırlık aşamasında iken hazırlanması ve proje süresince güncellenmesi ve uygulanması istenen sağlık ve güvenlik planı, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile sektöre kazandırılan yeniliklerin en önemlilerindendir. Yönetmeliğe göre herhangi bir istisnai durum belirtilmediği için, tüm yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planının hazırlanması zorunlu tutulmuştur.

Yönetmelikte sağlık ve güvenlik planı aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

“Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plan”

Ayrıca Yönetmelikte, tanımda belirtilen hususlara ek olarak yapı işyerinde Ek 2’de belirtilen iş sağlığı ve güvenliği risklerini içeren çalışmaların bulunması durumunda bu faaliyetler hakkında özel önlemlerin planda yer alması gerekliliği hükmü de bulunmaktadır.

Yönetmeliğe göre; yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu sağlık ve güvenlik planı hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca projenin hazırlık aşamasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin, sağlık ve güvenlik planını hazırlaması ya da hazırlatması gerekmektedir. Planı hazırlamada sağlık ve güvenlik koordinatörünün rolü büyük olmasına rağmen, diğer paydaşlara danışılması da son derece önemlidir. Bu paydaşlar; tasarımcılar, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, uygulama aşamasında sağlık ve güvenlik koordinatörleri, projeye dâhil olan yükleniciler ve malzeme tedarikçileri olabilmektedir.

Sağlık ve güvenlik planı temel olarak 6 ana başlıktan oluşmaktadır.
Bu başlıklar şu şekildedir:
Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.