TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

HİZMETLERİMİZ

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

İş güvenliği, çalışma ortamında sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda çalışma ortamının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri kaldırmak veya minimuma indirmek, çalışma kalitesini ve üretim verimliliğini arttırmak gibi unsurlar üzerinden yürütülen bir gerekliliktir. İş güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri ilk yardım eğitimidir.

Çalışma ortamında meydana gelebilecek herhangi bir acil durumda sağlık görevlileri olay yerine ulaşana kadar yaralılara doğru ve bilinçli müdahale edebilecek bir kişi olması gerekir. Bu nedenle işyerindeki çalışanlardan bir veya birkaçına ilk yardım eğitimi verilmelidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlike sınıfı ve personel sayısına bağlı olarak her işyerinde ilk yardım sertifikasına sahip olan en az bir ilk yardımcı çalışan bulundurma zorunluluğu vardır. 

İlgili yönetmeliğe göre işyerlerinin tehlike sınıfı;

  • Çok tehlikeli ise her 10 kişi için 1 sertifikalı ilk yardımcı,
  • Tehlikeli ise her 15 kişi için 1 sertifikalı ilk yardımcı,
  • Az tehlikeli ise her 20 kişi için 1 sertifikalı ilk yardımcı bulundurma zorunluluğu vardır.

Eğitim; öncelikle genel ilk yardım bilgileri, olay yerini ve kazazedelerin durumunu değerlendirme gibi konuları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra kanama, yanık, bilinç bozukluğu, boğulma, kırık gibi birçok durumda nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda da eğitimler verilmektedir. 

Temel ilk yardım eğitimi sayesinde çalışma ortamlarında iş güvenliği, kaliteli bir şekilde sağlanmış olur. Tehlike sınıfına göre yaralanma ve acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardım yapabilecek bir çalışanın bulunması oldukça önemlidir. Doğru zamanda doğru ve bilinçli müdahale hayat kurtarır. Ayrıca minimuma acil durumlara doğru şekilde müdahale edebilecek ilk yardım eğitimi almış, sertifikalı bir çalışanın bulunması, risk faktörlerini indirmek kadar hayati bir önem taşır. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler, iş yerlerinde ilk yardımcı bulundurmakla yükümlüdür. 

İş yerleri bu konuda düzenli olarak denetlenmektedir. İşyerlerinde tehlike sınıfına uygun sayıda ilk yardım eğitimi almış çalışan bulunmadığı tespit edilmesi halinde cezai yaptırımı vardır. Tehlike sınıfı, az tehlikeli olan işyerlerine 1350 TL., çok tehlikeli olan işyerlerine 4050 TL. para cezası kesilir.

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.